måndag 23 januari 2012

Är parabener kopplade till bröstcancer?

En ny studie som publicerats den här månaden väcker återigen frågor kring möjliga kopplingar mellan användningen i parabener i mat och kosmetika och uppkomsten av  bröstcancer.

Parabener (fullständigt namn p- hydroxybenzoater) är kemiska ämnen som är mycket vanliga i mat och i skönhetsprodukter eftersom de är billiga och ger produkter i det närmaste evigt liv. Parabener kan hittas ett stort antal deodoranter-antiperspiranter, kroppslotioner, ansiktskrämer, solskyddsprodukter, rakkrämer och i olika makeup-produkter. De absorberas av huden och vandrar vidare till mag-tarmkanalen och blodomloppet.

Redan 2004 sände professor Philippa Darbre vid Reading University chockvågor genom kosmetikaindustrin när hennes studie* om att parabener i deodoranter kunde vara en bidragande orsak till utvecklingen av bröstcancer. Annan forskning visar även att parabener härmar det kvinnliga hormonet östrogen som man vet främjar tillväxten av brösttumörer.

Dr. Darbres senaste studie bygger vidare på hennes forskningsresultat från 2004. Sammanlagt 160 prover togs från 40 kvinnor som hade genomgått bröstoperationer mellan 2005 och 2008. I 99% av alla proverna fann man minst en paraben och i 60% fem olika parabener.

 Alltmedan deodoranter länge ansetts vara en bidragande faktor i utvecklingen av bröstcancer, visar denna senare studie att parabener fanns i bröstvävnaden även hos kvinnor som inte använder deodoranter, vilket pekar mot att parabener tar sig in i kroppen på andra sätt.

”Den spännande upptäckten att parabener finns även i kvinnor som aldrig har använt deodoranter eller antiperspiranter väcker frågan om var dessa kemikalier egentligen kommer ifrån.” säger Mr Lester Barr, ordförande i föreningen Genesis Breast Cancer Prevention Appeal.

Ledaren av studien, Dr. Darbre säger att ”Det faktum att vi har funnit parabener i de flesta vävnadsproverna från brösttumörer betyder inte att parabener skulle orsaka bröstcancer, men det faktum att vi fann parabener i så stor andel av vävnadsproverna motiverar vidare utredning.”

Vi har valt hudvårds- och skönhetsprodukter som är granskade och godkända av Soil Association för att de, precis som våra tillverkare, går efter principen ”When in doubt, do without”, dvs ingredienser som kan misstänkas vara  skadliga får inte förekomma i produkter som godkänts av dem. Om någon undersökning visar möjlig negativ påverkan på hälsa eller miljö från någon ingrediens så kan slutprodukten inte få ekologisk certifiering av Soil Association. Det är inte tillräckligt med att enstaka ingredienser är ekologiska, för oss är det viktigt att hela produktionen och att alla ingredienser i flaskan eller burken är granskade och bedömts oskadliga.

Detta är ett av skälen till att det inte förekommer parabener i de produkter vi säljer. Detta är också ett av skälen till varför vi väljer varumärken och produkter för hud- och kroppsvård där hela tillverkningskedjan med innehåll och allt är granskade av oberoende experter som godkänner enligt Soil Associations krav för ekologisk certifiering.

Källor:*Journal of Applied Toxicology, vol. 24, 2004 p.1-4, "The findings of parabens in tumour samples are in line with the general hypothesis that there may be a link between oestrogenic compounds currently used in underarm cosmetics and breast cancer"; and Paraben esters: review of recent studies of endocrine toxicity, absorption, esterase and human exposure, and discussion of potential human health risks, Darbre & Harvey, Journal of Applied Toxicology 2008 Published online (www.interscience.wiley.com) DOI: 10.1002/jat.1358

Tags:
Parabener     Bröstcancer     Kemikalier i hudvård    Ekologisk

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar